Ekolog d.o.o.
 

Delatnost 
tehnologija-preciscavanja-voda
tehnologija-preciscavanja-voda tretman-industrijskih-voda preciscavanje-otpadnih-voda kompaktna-postrojenja
  

EKOLOG tim:

-  Izrada studija i  analiza:

-  Projektovanje i        
        in
žinjering:

-  Sanacija i rekonstukcija  
        postojećih postrojenja:

-  Izgradnje novih  
        postrojenja
:

-  Razvoj i konstrukcija
        kompaktnih postrojenja
:

priprema-vode komunalne-otpadne-vode bio-pur-postrojenje
industrijske-otpadne-vode separator-ulja-i-naftnih-derivata
procedne-vode-sa-deponija pumpna-stanica