Ekolog d.o.o.

 

Priprema vode

Postrojenja za tretman voda

Na osnovu velikog iskustva stečenog kroz realizaciju velikog broja projekata EKOLOG d.o.o. nudi rešenja za tretman vode za potrebe industrije. Tretman se odnosi na hemijsku pripremu vode HPV i tretman vode do kvaliteta vode za piće koji je potreban u prehrambenoj industriji:

  • inženjering, izrada projektne dokumentacije, studija i procena uticaja na životnu sredinu
  • izgradnja novih postrojenja-montaža opreme sa puštanjem, vođenje probnog rada i dokazivanje parametara
  • sanacija i rekonstrukcija postojećih postrojenja.

            Nudimo rešenja za pripremu vode sledećih industrija:

  • prehrambena (industrija mleka i mlečnih proizvoda, klanice i industrija mesa, uljare, proizvodnja vina piva i alkohojnih pića, hladnjače i prerada voća i povrća i drugo),
  • farmaceutska,
  • metaloprerađivačka,
  • drvna i industrija papira,
  • tekstilna industrija i  industrija boja,
  • industrija građevinskog materijala. 

ReferencePriprema vode

Preliv taložnika Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcija

Preliv taložnika Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcija
Sistem za razvod vode i vazduha u filterskom polju-Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcijaSistem za razvod vode i vazduha u filterskom polju - Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcija
Sistem za razvod vode i vazduha u filterskom polju-Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcijaSistem za razvod vode i vazduha u filterskom polju - Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcija
Sistem za razvod vode i vazduha u filterskom polju-Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcijaSistem za razvod vode i vazduha u filterskom polju - Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcija
Cevni razvod sa degazatorom u pozadini-Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcijaCevni razvod sa degazatorom u pozadini - Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcija
Fabrika vode 12l/s-Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcija

Fabrika vode 12l/s - Sojaprotein, sanacija i rekonstrukcija