Ekolog d.o.o.

BIO PURPostrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

PRIMENA

 • U zonama, mestima ili delovima naselja koja se nalaze daleko od gradske infrastrukture i kanalizacione mreže, tako da se otpadne vode ispuštaju direktno u prirodni recipijent.
 • BIO PUR uređaj je primenjiv za: domaćinstva, vikendice, kampove, hotele, ugostiteljske objekte, škole, fabrike, sela, manja naselja...

OPIS I TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA:

BIO PUR uređaj radi po principu biodegradacije koristeći "Floating bed" tehnologiju. Tok vode kroz uređaj je gravitacioni, bez upotrebe pumpi, ili bilo kakvih pokretnih elemenata. Zahvaljujući ovome onemogućen je povratni tok vode u objekat nestankom električne energije.
1) Otpadne vode iz objekta ulaze u prvi deo postrojenja gde se odvija preliminarno taloženje i separacija krupnog otpada kojem se onemogućava prolaz u dalje faze prečišćavanja.
2) Sledeća faza prečišćavanja je biološka degradacija organskih materija koja funkcioniše sistemom dubinske aeracije . Ona je intenzivirana "Floating bed" sistemom plivajućih nosača biofilma.
3) Sledeća faza je aerobna stabilizacija i taloženje mineralizovanog mulja. Aktivni mulj iz ove faze se meša sa istaloženim materijalom iz faze preliminarnog taloženja i onemogućava pojavu neprijatnog mirisa.
4) Konačno ovako prečišćena i izbistrena voda prelivom prelazi u poslednju komoru gde se odigravaju dve završne faze tretmana – filtraciona adsorpcija i dezinfekcija. Ovako prečišćena voda je visokog kvaliteta i može se ispustiti u otvoreni vodotok.

STANDARDNI KAPACITETI UREĐAJA

BIO PUR

 


KONSTRUKCIJA I NAČIN UGRADNJE:

Uređaj BIO PUR je kompaktne izvedbe. Izrađen je od polietilena visoke gustine (PEHD). Proizvodi se tehnologijom spiralnog motanja koja omogućava maksimalnu postojanost oblika pri ukopavanju.
Ovaj materijal ima mnogostruke prednosti u odnosu na druge:

 • Hemijski je postojan na većinu hemijski agresivnih supstanci
 • Otporan na abraziju, koroziju i elektrolitski stabilan
 • Termo otporan (-30°C do +80°C)
 • Dugotrajan – dugo izlaganje atmosferskim uticajima ne utiče na stabilnost i funkcionalnost uređaja (vek upotrebe do 50 god.)
 • Ne zagađuju sredinu, niti sadržaj unutar uređaja, onemogućavajući razvoj algi i bakterija
 • UV stabilan
 • Jednostavan za održavanje

BIO PUR se ugrađuje na zbijenu posteljicu od peska. Kod specijalnih uslova i vertikalnih kućišta potrebno je uređaj postaviti na ranije pripremljenu temeljnu ploču.

RAD I ODRŽAVANJE:

Uređaj je u automatskom radu, tako da mu nije potreban nikakav nadzor. Povremeno je potrebna provera rada po upustvima proizvođača.

Broj stanovnika:

ES 5-50 – mali uređaj
ES 50-300 – srednji uređaj
ES 300-3000 – veliki uređaj

ReferenceBIO PUR

BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PUR
BIO PURBIO PURPREDNOSTI

 • kompaktna izvedba
 • laka i brza ugradnja
 • jednostavna eksploatacija
 • male dimenzije uređaja
 • mala potrošnja el. energije
 • gravitacioni tok vode kroz uređaj
 • nema pokretnih delova
 • fleksibilnost uređaja na promene 
  dotoka vode
 • pouzdan i dugotrajan rad

BrošuraBIO PUR