Ekolog d.o.o.

Industrijske otpadne vodeNudimo vam rešenja za tretman industrijskih otpadnih voda

Na osnovu velikog iskustva stečenog kroz realizaciju velikog broja projekata EKOLOG d.o.o. nudi rešenja za tretman industrijskih otpadnih voda:

 • inžinjering, izrada projektne dokumentacije, studija i procena uticaja na životnu sredinu
 • izgradnja novih postrojenja-montaža opreme sa puštanjem, vođenje probnog rada i dokazivanje perametara
 • sanacija i rekonstrukcija postojećih postrojenja.

Nudimo rešenja za tretman otpadnih voda iz sledećih industrija:

 • prehrambena (industrija mleka i mlečnih proizvoda, klanice i industrija mesa, uljare, proizvodnja vina piva i alkohojnih pića, hladnjače i prerada voća i povrća i drugo),
 • farmaceutska,
 • metaloprerađivačka,
 • drvna i industrija papira,
 • tekstilna industrija i  industrija boja,
 • industrija građevinskog materijala

Izdvajamo

PPOV iz procesa proizvodnje Vinarije

Kompleks vinarije nalazi se u Sarigaškom regionu , u republici Kazakstan. U okviru kompleksa predviđena je separatna kanalizacija. Tehnološke otpadne vode koje nastaju u proizvodnim pogonima sakupljaju se i dovode tehnološkom kanalizacijom do postrojenja za prečišćavanje. Posle prečišćavanja voda se ispušta u recipijent, otvoreni irigacioni kanal.

Projektna dokumentacija je rađena u skladu sa normom SNiP 2.04-01-85.

Upotreba vode u proizvodnji vina svodi se na pranje i čišćenje tehnološke opreme, te održavanje higijene proizvodnih i pomoćnih prostorija. Kako je sama proizvodnja sezonska, tako će i maksimum potrošnje, a samim tim i ispuštanje tehnološke otpadne vode biti vezano za sezonu prerade, gde je neophodno stalno pranje kako opreme za primarnu preradu, tako i posuda kojima se donosi grožđe, te svih površina u proizvodnom delu.
Sledeći pik u ispuštanju tehnološke otpadne vode  je tokom filtriranja vina, i svaki put nakon pranja tankova  i ispiranja linije za flaširanje.

Količina tehnoloških otpadnih voda :
maksimalna dnevna količina otpadnih voda: 80  m³/24 časa ;
maksimalna količina na sat: 10 m³/sat;
max sekundna otpadna voda: 4 l/s;

Količina tehnološke otpadne vode definisana je u odnosu na pik potrošnje vode, sobzirom da otpadne vode potiču od pranja opreme i pogona.
Za nesmetano odvijanje proizvodnog procesa neophodna je  hladna nehlorisana voda  protoka 3,0 l/s.

Opis primenjenog tehnološkog postupka:

 • Pretretman - Mehanička obrada
 • Fizičko-hemijska obrada  tehnoloških otpadnih voda
 • Egalizacija i neutralizacija
 • Flotacija              
 • Višestepeno biološko prečišćavanje 
 • Utilizacija taloga

ReferencePPOV iz procesa proizvodnje Vinarije Kazahstan

Montaža kućišta postrojenjaMontaža kućišta postrojenja
Montaža kućišta postrojenjaMontaža kućišta postrojenja
Kućište postrojenja pre zatrpavanjaKućište postrojenja pre zatrpavanja
Montaža elektro i mašinskih instalacijaMontaža elektro i mašinskih instalacija
Montaža elektro i mašinskih instalacijaMontaža elektro i mašinskih instalacija
Montaža elektro i mašinskih instalacijaMontaža elektro i mašinskih instalacija
Montaža mašinskih instalacija u pretretmanuMontaža mašinskih instalacija u pretretmanu
Montaža sistema za aeraciju

Montaža sistema za aeraciju
Montaža elektoormana i sistema upravljanjaMontaža elektoormana i sistema upravljanja
Montaža sistema za dehidratacijuMontaža sistema za dehidrataciju
Kompresorska stanica sa motornim ventilimaKompresorska stanica sa motornim ventilima
Instalacija softvera u sistem upravljanjaInstalacija softvera u sistem upravljanja
Mehanički pretretman-rotaciono sitoMehanički pretretman-rotaciono sito
Sistem za doziranje

Sistem za doziranje

VIDEO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOLOG d.o.o. - Puštanje u rad PPOV iz procesa Vinarije


 EKOLOG d.o.o. - Puštanje u rad PPOV iz procesa Vinarije

EKOLOG d.o.o. - Puštanje u rad PPOV iz procesa Vinarije
 EKOLOG d.o.o. - Puštanje u rad PPOV iz procesa Vinarije

EKOLOG d.o.o. - Puštanje u rad PPOV iz procesa Vinarije
 EKOLOG d.o.o. - Puštanje u rad PPOV iz procesa Vinarije

EKOLOG d.o.o. - Puštanje u rad PPOV iz procesa Vinarije
 EKOLOG d.o.o. - Puštanje u rad PPOV iz procesa Vinarije

EKOLOG d.o.o. - Puštanje u rad PPOV iz procesa Vinarije
 EKOLOG d.o.o. - Puštanje u rad PPOV iz procesa Vinarije