Ekolog d.o.o.
 

Nagrade i priznanja

Dugogodišnji rad i kvalitet firme EKOLOG d.o.o. nije prošao nezapaženo od strane domaćih, ali i
svetskih institucija. Kao rezultat našeg konstantnog napredovanja i usavršavanja usledile su neke od 
nagrada koje nam pružaju dodatnu motivaciju za dalje napredovanje. Izdvojili bismo neke od njih:

 

 

 

The European Society for Quality Research (ESQR) B.I.D.
symbol

 

Privredna komora Srbije        

 
PKS
 
   
   
   
   
   

 


Reference

ESQR-Brussels-2014
ESQR-Brussels-2014
ESQR-Brussels-2014
ESQR-Brussels-2014
ESQR-Brussels-2014
ESQR-Brussels-2014
B.I.D. Quality Award-2013
B.I.D. Quality Award-2013