Ekolog d.o.o.

ReferenceHemijska priprema vode za potrebe industrije

EKOLOGTehnologija prečišćavanja voda

 

Na osnovu velikog iskustva stečenog kroz realizaciju velikog broja projekata EKOLOG d.o.o. nudi rešenja za tretman vode za potrebe industrije. Tretman se odnosi na hemijsku pripremu vode HPV i tretman vode do kvaliteta vode za piće koji je potreban u prehrambenoj industriji:

  • inženjering, izrada projektne dokumentacije, studija i procena uticaja na životnu sredinu
  • izgradnja novih postrojenja-montaža opreme sa puštanjem, vođenje probnog rada i dokazivanje parametara
  • sanacija i rekonstrukcija postojećih posrtojenja.