Ekolog d.o.o.

ReferencePostrojenja za obradu otpadnih voda

EKOLOGTehnologija prečišćavanja voda

 

OPIS I TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA:

BIO PUR uređaj radi po principu biodegradacije koristeći "Floating bed" tehnologiju. Tok vode kroz uređaj je gravitacioni, bez upotrebe pumpi, ili bilo kakvih pokretnih elemenata. Zahvaljujući ovome onemogućen je povratni tok vode u objekat nestankom električne energije.
1) Otpadne vode iz objekta ulaze u prvi deo postrojenja gde se odvija preliminarno taloženje i separacija krupnog otpada kojem se onemogućava prolaz u dalje faze prečišćavanja.
2) Sledeća faza prečišćavanja je biološka degradacija organskih materija koja funkcioniše sistemom dubinske aeracije . Ona je intenzivirana "Floating bed" sistemom plivajućih nosača biofilma.
3) Sledeća faza je aerobna stabilizacija i taloženje mineralizovanog mulja. Aktivni mulj iz ove faze se meša sa istaloženim materijalom iz faze preliminarnog taloženja i onemogućava pojavu neprijatnog mirisa.
4) Konačno ovako prečišćena i izbistrena voda prelivom prelazi u poslednju komoru gde se odigravaju dve završne faze tretmana – filtraciona adsorpcija i dezinfekcija. Ovako prečišćena voda je visokog kvaliteta i može se ispustiti u otvoreni vodotok.

PRIMENA:

  • U zonama, mestima ili delovima naselja koja se nalaze daleko od gradske infrastrukture i kanalizacione mreže, tako da se otpadne vode ispuštaju direktno u prirodni recipijent.
  • BIO PUR uređaj je primenjiv za: domaćinstva, vikendice, kampove, hotele, ugostiteljske objekte, škole, fabrike, sela, manja naselja...
  • Postrojenja su po veličini podeljena u 3 grupe:
    • Mala od 10 do 50 stanovnika
    • Srednja od 75 do 300 stanovnika
    • Velika od 750 do 3000 stanovnika.