Ekolog d.o.o.

ReferenceSeparatori ulja i naftnih derivata

EKOLOGTehnologija prečišćavanja voda

 

Separator ulja i naftnih derivata se koristi za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni...
Ispuštanje prečišćene vode je moguće u prirodni recipijent ili kanalizacioni sistem.